จ้างดี .com,jangd .com,ขนส่ง บริษัท,รถยนต์6ล้อ,ร ถ,รถ4ล้อ,รับขนส่ง,รถรับจ้าง,ขนส่งรถยนต์,มี รถ ตู้,จองทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก,ทะเบียนรถ ขนส่ง,ขนส่ง ทะเบียนรถ,หา รถ ส่ง สินค้า,รถขนส่งสินค้า,บริษัท บริการ ส่ง ของ,บริการขนส่งสินค้า,ตู้ทึบ,กรมขนส่งทางบก ทะเบียนรถ

จ้างดี .com,jangd .com,ขนส่ง บริษัท,รถยนต์6ล้อ,ร ถ,รถ4ล้อ,รับขนส่ง,รถรับจ้าง,ขนส่งรถยนต์,มี รถ ตู้,จองทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก,ทะเบียนรถ ขนส่ง,ขนส่ง ทะเบียนรถ,หา รถ ส่ง สินค้า,รถขนส่งสินค้า,บริษัท บริการ ส่ง ของ,บริการขนส่งสินค้า,ตู้ทึบ,กรมขนส่งทางบก ทะเบียนรถ
Custom Search
จ้างดี *** เปิดประตูอาเซียน แก้กฎหมายการบิน รองรับ AEC
กรมการบินพลเรือน ในฐานะที่มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาและกำกับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศให้มีความปลอดภัยและมีระเบียบ ยกระดับคุณภาพการบริการด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศ ขณะเดียวกันมีหน้าที่ปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ หรือในทางปฏิบัติกรมการบินพลเรือน มีหน้าที่ทั้งกำกับกฎการบินแล้วยังเป็นผู้บริหารท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบถึง 28 แห่ง ที่ตั้งอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ท่าอากาศยานกระบี่ สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และพิษณุโลก เป็นต้น สำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน หรือ AEC ปี 2558 ที่ผ่านมากรมการบินพลเรือนได้เตรียมความพร้อมทุกด้านแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ของภาครัฐ เพราะการเชื่อมโยงทางอากาศไม่สามารถทำได้โดยอิสระ ต้องมีความตกลงกับประเทศสมาชิก
      โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมการบินพลเรือน ได้ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มาถึง 11 ฉบับแล้ว แต่เป็นการแก้ไขรายมาตรา ซึ่งไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเปิดเสรีอาเซียน จึงได้มอบหมายให้กรมการบินพลเรือน ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ใหม่ทั้งฉบับ เพื่อให้ทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง เพราะในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาธุรกิจและเทคโนโลยีด้านการบินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีสายการบินแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) สายการบินต้นทุนต่ำ (Low cost airline) เกิดขึ้นมาก ที่สำคัญรัฐบาลเน้นให้สนามบินขนาดเล็กที่อยู่ตามแนวชายแดนเป็นจุดเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเรื่องแก้กฎหมายจะต้องดำเนินการ ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมหรือไม่ การคุ้มครองดูแลผู้โดยสารทำได้แค่ไหน ครอบคลุมสายการบินทุกประเภทหรือไม่ โดยกรมการบินพลเรือนต้องรวบรวมปัญหาที่เป็นข้อขัดแย้งกับการเปิดเสรีอาเซียน เช่น สัดส่วนผู้ถือหุ้น ที่ปัจจุบันจำกัดให้ต้องเป็นคนไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 ต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ซึ่งนโยบายรัฐบาลต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินในอนาคต ทั้งศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) ซึ่งต้องให้บริษัทต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุน หรือการผลิตชิ้นส่วน ซัพพลายเชน ขณะที่ได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ระดับหนึ่งแล้ว รวมถึงศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน ช่างซ่อม พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
      ด้านนายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้ลงนามและให้สัตยาบันความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศเพื่อการเปิดเสรีการบินและพิธีสารท้ายความตกลงฯ ทุกฉบับแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความตกลงพหุภาคีอาเซียน และความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับประเทศคู่เจรจา แต่ปัจจุบันยังไม่มีสายการบินของไทยและสายการบินของประเทศสมาชิกอาเซียนให้บริการภายใต้ความตกลงฯ และพิธีสารท้ายความตกลงฯดังกล่าว การเปิดเสรีอาเซียนสอดคล้องกับภารกิจของกรมการบินพลเรือนในการเชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศ ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำข้อตกลงร่วม 2 ฝ่าย หรือทวิภาคกับหลายประเทศ ส่วนอาเซียนนั้นจะเป็นการทำข้อตกลงการบินแบบพหุภาคี เพื่อให้ทั้ง 10 ประเทศอาเซียนสามารถเปิดเสรีการบินผู้โดยสารได้โดยไม่จำกัด จำนวน ,ความจุ,ความถี่ ซึ่งจะทันในปี 2558 แน่นอน โดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นประเทศแรกๆ ในอาเซียนที่มีการลงนามในสัตยาบันก่อนและจะทำให้มีเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้ามาทำการบินที่สนามบินหลักและรองของไทยมากขึ้น
      อย่างไรก็ตามขณะนี้กรมการบินพลเรือนอยู่ระหว่างพัฒนาท่าอากาศยานในภูมิภาคที่มีศักยภาพรองรับ AEC ในจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดน รวม 6 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานแม่สอด เบตง อุบลราชธานี อุดรธานี นราธิวาสและนครราชสีมา ดังนั้นอีกไม่เกิน 3 ปี การเชื่อมโยงทางอากาศระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลที่ตามมาคือปริมาณเที่ยวบิน และสายการบินใหม่จะเกิดขึ้นอีกเป็นอย่างมาก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสร แก้วคำ(2) / สวท.

Rewriter : ชนิดา ศรีปัญญา

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

27 ม.ค. 2556


Post date : 2013-01-31 12:37:00
ข้อมูลอ้างอิง : jangd.com
Keyword,Tags : จ้างดี .com,jangd .com,รถรับจ้าง,รถรับจ้างขนของ,
PostBy : jangd.com
แสดงความคิดเห็น 0 / อ่าน 3024

Comment
ชื่อ หรือ e-mail


ความคิดเห็นข่าวงานขนส่ง
เกรย์มาร์เก็ตยิ้มรับเยนอ่อน
ทุนรุมทึ้งแนว ไฮสปีดเทรน
ยอดประกอบการยานยนต์ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2555
จี้โละพรบ.เดินอากาศ เอื้อต่างชาติลงทุน รับเออีซี
โครงการทวาย ผลดีและผลเสียต่อระบบโลจิสติกส์ไทย
แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมโลกปี 2013
ลุยเวนคืนโกลเด้นเกตไทย
ค่าส่งแแห่นำเข้าสินค้าแทนผลิต
ตั้ง ไทยสมายล์แอร์เวย์ส โกย2 หมื่นล้าน
รถเที่ยวเปล่า ตัวปัญหาทำต้นทุนลอจิสติกส์ไทยสูง23.5% ของ GDP
ศึกชิงจ้าว คูเรียร์ เปิดฉากรุก มากกว่า ส่งด่วนทางอากาศ
DHLปักธงชิงธุรกิจในเขตฟรีโซน
อุดม ผุดแผนตั้งแอร์คาร์โก
DHLปั้นศูนย์กระจายสินค้า สุวรรณภูมิ
นายกระบุการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมช่วยลดค่าขนส่ง และกระจายความเจริญสู่ทุกภูมิภาค
รมว.คมนาคม ระบุรถไฟความเร็วสูงช่วยกระจายสินค้า สร้างงานกว่า 500,000 ตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุ ภายในปีนี้จะเริ่มเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง 4 เส้นทาง
เปิดประตูอาเซียน แก้กฎหมายการบิน รองรับ AEC
คมนาคมเร่งแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ –ปริมณฑลให้เกิดรูปธรรมอย่างชัดเจน
จ้างดี .com,jangd .com,ขนส่ง บริษัท,รถยนต์6ล้อ,ร ถ,รถ4ล้อ,รับขนส่ง,รถรับจ้าง,ขนส่งรถยนต์,มี รถ ตู้,จองทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก,ทะเบียนรถ ขนส่ง,ขนส่ง ทะเบียนรถ,หา รถ ส่ง สินค้า,รถขนส่งสินค้า,บริษัท บริการ ส่ง ของ,บริการขนส่งสินค้า,ตู้ทึบ,กรมขนส่งทางบก ทะเบียนรถ
GPS จีพีเอสติดตามเรือ
GPS จีพีเอสติดตามสินทรัพย์
เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส ( GPS Receiver) ทำหน้าที่อย่างไร
จีพีเอส (GPS Technology)
GPS จีพีเอสติดตามพัสดุ
Positioning ร่มที่มี GPS
Program GPS Tracking System มีกี่ชนิด
ThaiGPS คืออะไร
Tracking GPS
การแก้ไขปัญหาสัญญาณของ GPS
การใช้งาน GPS Tracker แบบประหยัดเพื่อการติดตามรถ/คนหรือสิ่งของโดยใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือ
การทำงานของระบบติดตามรถ (GPS Tracking) แบบ online
การนำ GPS มาประยุกต์งานเชิงสร้างสรรค์
การประยุกต์ RFID ร่วมกับ GPS
การเลือกซื้อ GPS ติดรถ ให้เหมาะกับการใช้งาน
การประยุกต์ใช้ GPS กับธุรกิจด้านความปลอดภัย
ขวดยาจีพีเอสที่จะมีขายในร้านขายยา New York City
ข้อดีข้อเสียของ GPS Tracking
ความแม่นยำ ของ ระบบ GPS ติดตามรถยนต์
คำถามที่พบบ่อย
อ.ปูสดซีฟู้ต แยกประเวศ
จ๊ะจ๋า&พิงกี้ !!! เซ็กซี่ !!! น่ารัก !!!
SEXY กับ Aki Hoshino
@@@ อยากควงสาวมัธยมจัง >>> เซ็กซี่เกินวัย
ฮีโร่พันธุ์ใหม่!!!
ดรีม ธัญชนก ซ้ายกลาง
ชุดชั้นในที่ใส่แล้ว อะไร อะไร ก็ดูอึ๋มขึ้น sexy
เริ่มทำวันนี้ แล้วรวยตั้งแต่วันนี้ ทำไมไม่ทำหล่ะ???
ทิพยประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 plus
+ + + + + สาว ๆ แจ่ม ๆ + + + + +
+++ นาตาลี เดวิส เซ็กซี่ทุกสัดส่วน +++
--!!-- เชอร์รี่ เซ็กซี่แบบลูกครึ่ง บนปก ZOO --!!--
แพม ปานพิมพ์ สวยเซ็กซี่
อยากรวย อยากมีรายได้เสริม อยากส่งเงินพ่อแม่
+++.Yumi-Sugimoto +++

ติดต่อเรา
Copyright@2013 http://jangd.com/