จ้างดี .com,jangd .com,ขนส่ง บริษัท,รถยนต์6ล้อ,ร ถ,รถ4ล้อ,รับขนส่ง,รถรับจ้าง,ขนส่งรถยนต์,มี รถ ตู้,จองทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก,ทะเบียนรถ ขนส่ง,ขนส่ง ทะเบียนรถ,หา รถ ส่ง สินค้า,รถขนส่งสินค้า,บริษัท บริการ ส่ง ของ,บริการขนส่งสินค้า,ตู้ทึบ,กรมขนส่งทางบก ทะเบียนรถ

จ้างดี .com,jangd .com,ขนส่ง บริษัท,รถยนต์6ล้อ,ร ถ,รถ4ล้อ,รับขนส่ง,รถรับจ้าง,ขนส่งรถยนต์,มี รถ ตู้,จองทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก,ทะเบียนรถ ขนส่ง,ขนส่ง ทะเบียนรถ,หา รถ ส่ง สินค้า,รถขนส่งสินค้า,บริษัท บริการ ส่ง ของ,บริการขนส่งสินค้า,ตู้ทึบ,กรมขนส่งทางบก ทะเบียนรถ
Custom Search
จ้างดี *** โครงการทวาย ผลดีและผลเสียต่อระบบโลจิสติกส์ไทย


โครงการทวาย ผลดีและผลเสียต่อระบบโลจิสติกส์ไทย

นับเป็นอภิมหาโปรเจกท์ความร่วมมือระหว่างไทยกับพม่า “โครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย” ซึ่งคาดการณ์กันว่าหากโครงการนี้สำเร็จเสร็จสิ้น จะเป็นประตูเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งใหม่ของโลกตะวันตกและตะวันออก เพราะนับเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์

และการค้าขนาดใหญ่ของภูมิภาค เชื่อมโยงการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศในแถบทะเลจีนใต้ ผ่านทะเลอันดามันสู่มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็นเส้นทางที่ส่งสินค้าทั้งไปและกลับทางน้ำ ผ่านไปสู่กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนและเวลาในการขนส่งได้อย่างมีนัยสำคัญ ช่วยพัฒนาการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เจริญเติบโตในระยะยาวต่อไป

สำหรับไทยท่าเรือน้ำลึกทวายจะเป็นประตูเศรษฐกิจบานใหม่ ที่เชื่อมระหว่างท่าเรือน้ำลึกทวายกับท่าเรือแหลมฉบัง ตามยุทธศาสตร์การค้าการลงทุน เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านของรัฐบาล ดังนั้นสินค้าต่าง ๆ ที่ไม่ว่าจะมาจากยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลางและเอเชียใต้ ย่อมจะผ่านท่าเรือน้ำลึกทวายออกสู่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 วันเท่านั้น และสามารถส่งผ่านไปยังประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น หรือประเทศในแถบแปซิฟิกได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

“ดร.พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา” อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า ได้ให้แง่มุมรวมไปถึงการปรับตัว เพื่อเข้าไปฉกฉวยโอกาสและใช้ประโยชน์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และการเปิดท่าเรือน้ำลึกทวายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพว่า ท่าเรือน้ำลึกทวายคือโอกาสของการค้าการลงทุน และการส่งออกของภูมิภาค เพราะในอดีตที่ผ่านมาการขนส่งกระจายสินค้าจะต้องผ่านท่าเรือสิงคโปร์ อ้อมแหลมมะละกา ซึ่งใช้เวลา 16-18 วัน หากท่าเรือน้ำลึกทวายแล้วเสร็จจะช่วยร่นการขนส่งได้อย่างดีเยี่ยม

สิ่งที่สำคัญคือ ท่าเรือน้ำลึกทวายยังอยู่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตามกรอบความร่วมมือยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ (อิโคมิค คอร์ริดอร์) และยังมีจุดเชื่อมโยงต่าง ๆ อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแนวตะวันออก-ตะวันตก (อีท-เวสท์ อิโคโนมิค คอร์ริดอร์ ระหว่างเมืองดานัง เวียดนาม-เมืองเมาะละแหม่ง พม่า) และทางตอนใต้ (เซาท์ อิโคโนมิค คอร์ริดอร์ ระหว่างนครโฮจิมินห์ เวียดนาม-เมืองทวาย พม่า) รวมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางตอนเหนือ-ใต้ (นอร์ท-เซาท์ อิโคโนมิค คอร์ริดอร์ ระหว่างนครคุนหมิง จีนตอนใต้-กรุงเทพฯ) ด้วย

ส่วนเส้นทางต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จะยิ่งเป็นตัวผลักดันให้ไทยยิ่งโดดเด่น โดยเฉพาะการเป็นฐานการผลิต และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการกระจายสินค้าในภูมิภาค เพราะสินค้าจะเกิดการเปลี่ยนถ่ายในไทย รวมทั้งการค้า การลงทุนและการผลิตตามแนวตะเข็บชายแดนจะเป็นยุทธศาสตร์หลักที่จะเกิดขึ้นหลังเออีซี ประกอบกับจุดแข็งที่สำคัญของไทยที่น่าสนใจ คือ ความรู้ความสามารถของคนไทยได้เปรียบทั้งลาวและกัมพูชา พม่า แล้วจริงๆความรู้เราก็ไม่เป็นรองสิงค์โปร์เช่นเดียวกัน แต่ไทยจะต้องพัฒนาให้ถูกทางเท่านั้นเอง

สำหรับไทยต้องเร่งพัฒนาตัวเอง โดยเฉพาะการเปลี่ยนความคิดเลิกใช้คำว่า “เป็นประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ” เราจะต้องผันตัวเองเร่งพัฒนาสินค้าขายสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ ขณะที่ผู้ประกอบการจะต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะเน้นการแข่งขันในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม เน้นสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า เพราะถ้าเราเล่นในเรื่องของต้นทุนต่ำ ไทยคงสู้ลาว กัมพูชา รวมถึงพม่าไม่ได้อย่างแน่นอน

“สิ่งสำคัญคือการเปิดเออีซีอย่ามองที่ผลเสีย ต้องมองว่าเราจะได้ประโยชน์อะไร ผลเสียมันคือจุดอ่อนมากกว่า นักลงทุนต่าง ๆ รวมถึงภาครัฐควรร่วมมือกันปิดช่องโหว่ของจุดอ่อนต่าง ๆ และมาร่วมกันสร้างจุดแข็ง ช่วยกันฉกฉวยโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยเฉพาะเอสเอ็มอีขนาดกลางที่พร้อม แต่ขาดเงินทุนภาครัฐจะต้องเร่งเข้าไปสนับสนุนให้ได้มากที่สุด ขณะที่ผู้ประกอบการรายเล็กจะต้องสร้างความพร้อม การปรับตัวต้องมีทิศทางที่ชัดเจนว่าจุดขายคืออะไร การดำเนินธุรกิจเป็นอย่างไร ซึ่งขณะนี้มีภาคธุรกิจรายเล็กจำนวนมาก ที่หาทิศทางไม่เจอทำให้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมาก”

สิ่งต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นทำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าท่าเรือน้ำลึกทวายเป็นโอกาสดีที่รอการพิสูจน์ เพราะขณะนี้โครงการเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น ต้องอาศัยระยะเวลานานพอสมควรกว่าจะแล้วเสร็จ และมองเห็นภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับอุปสรรค และความไม่ชัดเจนของผู้ประกอบการ นักลงทุนต่าง ๆ ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ไทยอาจไม่ได้เป็นศูนย์กลางอย่างสมบูรณ์แบบ ประกอบกับพม่าที่เพิ่งเริ่มเปิดประเทศ ยังมีสิ่งต่าง ๆ ที่สำคัญกว่าและต้องเร่งพัฒนา ทำให้โครงการนี้กว่าจะสำเร็จได้คงต้องตามลุ้นกันอีกหลายอึดใจ.Post date : 2013-02-08 08:46:46
ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
Keyword,Tags : จ้างดี .com,jangd .com,รถรับจ้าง,รถรับจ้างขนของ,
PostBy : JangD.com
แสดงความคิดเห็น 0 / อ่าน 2840

Comment
ชื่อ หรือ e-mail


ความคิดเห็นข่าวงานขนส่ง
เกรย์มาร์เก็ตยิ้มรับเยนอ่อน
ทุนรุมทึ้งแนว ไฮสปีดเทรน
ยอดประกอบการยานยนต์ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2555
จี้โละพรบ.เดินอากาศ เอื้อต่างชาติลงทุน รับเออีซี
โครงการทวาย ผลดีและผลเสียต่อระบบโลจิสติกส์ไทย
แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมโลกปี 2013
ลุยเวนคืนโกลเด้นเกตไทย
ค่าส่งแแห่นำเข้าสินค้าแทนผลิต
ตั้ง ไทยสมายล์แอร์เวย์ส โกย2 หมื่นล้าน
รถเที่ยวเปล่า ตัวปัญหาทำต้นทุนลอจิสติกส์ไทยสูง23.5% ของ GDP
ศึกชิงจ้าว คูเรียร์ เปิดฉากรุก มากกว่า ส่งด่วนทางอากาศ
DHLปักธงชิงธุรกิจในเขตฟรีโซน
อุดม ผุดแผนตั้งแอร์คาร์โก
DHLปั้นศูนย์กระจายสินค้า สุวรรณภูมิ
นายกระบุการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมช่วยลดค่าขนส่ง และกระจายความเจริญสู่ทุกภูมิภาค
รมว.คมนาคม ระบุรถไฟความเร็วสูงช่วยกระจายสินค้า สร้างงานกว่า 500,000 ตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุ ภายในปีนี้จะเริ่มเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง 4 เส้นทาง
เปิดประตูอาเซียน แก้กฎหมายการบิน รองรับ AEC
คมนาคมเร่งแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ –ปริมณฑลให้เกิดรูปธรรมอย่างชัดเจน
จ้างดี .com,jangd .com,ขนส่ง บริษัท,รถยนต์6ล้อ,ร ถ,รถ4ล้อ,รับขนส่ง,รถรับจ้าง,ขนส่งรถยนต์,มี รถ ตู้,จองทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก,ทะเบียนรถ ขนส่ง,ขนส่ง ทะเบียนรถ,หา รถ ส่ง สินค้า,รถขนส่งสินค้า,บริษัท บริการ ส่ง ของ,บริการขนส่งสินค้า,ตู้ทึบ,กรมขนส่งทางบก ทะเบียนรถ
GPS จีพีเอสติดตามเรือ
GPS จีพีเอสติดตามสินทรัพย์
เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส ( GPS Receiver) ทำหน้าที่อย่างไร
จีพีเอส (GPS Technology)
GPS จีพีเอสติดตามพัสดุ
Positioning ร่มที่มี GPS
Program GPS Tracking System มีกี่ชนิด
ThaiGPS คืออะไร
Tracking GPS
การแก้ไขปัญหาสัญญาณของ GPS
การใช้งาน GPS Tracker แบบประหยัดเพื่อการติดตามรถ/คนหรือสิ่งของโดยใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือ
การทำงานของระบบติดตามรถ (GPS Tracking) แบบ online
การนำ GPS มาประยุกต์งานเชิงสร้างสรรค์
การประยุกต์ RFID ร่วมกับ GPS
การเลือกซื้อ GPS ติดรถ ให้เหมาะกับการใช้งาน
การประยุกต์ใช้ GPS กับธุรกิจด้านความปลอดภัย
ขวดยาจีพีเอสที่จะมีขายในร้านขายยา New York City
ข้อดีข้อเสียของ GPS Tracking
ความแม่นยำ ของ ระบบ GPS ติดตามรถยนต์
คำถามที่พบบ่อย
ฮีโร่พันธุ์ใหม่!!!
สาวๆ HI5..น่ารัก เด็ดๆ เอ็กซ์ๆ.
หนูๆ ลืมรูดซิบ
ประกันภัยรถยนต์ Honda Jazz
สบู่บียอนเซ่ ไวท์ ดีท็อก โซป
Miss สิงคโปร์ น่าประหลาดใจสุดเซ็กซี่
+@+ ขาว -\- อวบ @^@ ซี้ด &!& น่าลิ้มลอง <()> Yumi-Sugimoto
+ ! % สาวพริตตี้ Motor Show + $ #
ก้อย รัชวิน +!+ ถึงตัวเล็กแต่ใจใหญ่ @! บะลึ่มฮึ่ม !@
++@++ ขาว สาว สวย น่ารัก ในชุดมหาลัย ++@++
นก-อุษณีย์ สวย คม sexyบาดใจ
น้องMiKi สุดน่ารัก เซ็กซี่ ขาว
อ.ปูสดซีฟู้ต แยกประเวศ
สาวทางบ้าน <&% โคตร X เลย
อั้ม นมทะลัก .. .

ติดต่อเรา
Copyright@2013 http://jangd.com/