จ้างดี .com,jangd .com,ขนส่ง บริษัท,รถยนต์6ล้อ,ร ถ,รถ4ล้อ,รับขนส่ง,รถรับจ้าง,ขนส่งรถยนต์,มี รถ ตู้,จองทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก,ทะเบียนรถ ขนส่ง,ขนส่ง ทะเบียนรถ,หา รถ ส่ง สินค้า,รถขนส่งสินค้า,บริษัท บริการ ส่ง ของ,บริการขนส่งสินค้า,ตู้ทึบ,กรมขนส่งทางบก ทะเบียนรถ

จ้างดี .com,jangd .com,ขนส่ง บริษัท,รถยนต์6ล้อ,ร ถ,รถ4ล้อ,รับขนส่ง,รถรับจ้าง,ขนส่งรถยนต์,มี รถ ตู้,จองทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก,ทะเบียนรถ ขนส่ง,ขนส่ง ทะเบียนรถ,หา รถ ส่ง สินค้า,รถขนส่งสินค้า,บริษัท บริการ ส่ง ของ,บริการขนส่งสินค้า,ตู้ทึบ,กรมขนส่งทางบก ทะเบียนรถ
Custom Search
จ้างดี *** รถเที่ยวเปล่า ตัวปัญหาทำต้นทุนลอจิสติกส์ไทยสูง23.5% ของ GDP
รถเที่ยวเปล่า ตัวปัญหาทำต้นทุนลอจิสติกส์ไทยสูง23.5% ของ GDP

 ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เลือก จ.ขอนแก่นนำร่องโครงการลดต้นทุนการกระจายสินค้าทางถนน ก่อนนำไปเป็นต้นแบบใช้กับพื้นที่อื่น หวังยกขีดความสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ มุ่งแก้ปัญหารถเที่ยวเปล่าเป็นหลัก เผยต้นทุนลอจิสติกส์ไทยปัจจุบันเพิ่มน่าวิตกถึง 23.5 % ของ GDP แนะระยะยาวใช้ขอนแก่น-นครสวรรค์-กทม.เป็นฐานใหญ่พัฒนาการขนส่งระดับภูมิภาค
      
 เมื่อเร็วๆนี้ที่ จ.ขอนแก่น กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก ได้จัดประชุมโครงการนำร่องการลดต้นทุนการกระจายสินค้าทางถนน โดยมีผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาพันธ์ผู้ให้บริการลอจิสติกส์ และผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่ภาคอีสาน เข้าร่วมเสวนาราว 50 คน
      
       นายกุญญพันธ์ แรงขำ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงโครงการนำร่องการลดต้นทุนการกระจายสินค้าทางถนนว่า เป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาต้นทุนการขนส่งสินค้าให้น้อยลง โดยมุ่งเป้าไปยังการลดต้นทุนการขนส่งรถเที่ยวเปล่าเป็นหลัก ปัจจุบันต้นทุนลอจิสติกส์ของไทยเพิ่มสูงมาก อยู่ที่ระดับ 23.5 % ของ GDP จากเดิมซึ่งสูงอยู่แล้วอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 16-19 ของ GDP
      
       "การหารือกับภาคเอกชนขนส่งครั้งนี้ จึงต้องการที่จะถกระดมสมองหาแนวทางความร่วมมือที่นำร่องโครงการลดต้นทุนการกระจายสินค้าทางถนน คือ จะทำอย่างไรที่จะลดการขนส่งเที่ยวเปล่าให้ได้ การขนส่งเที่ยวเปล่าทำให้ต้นทุนขนส่งเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่ได้ผลตอบแทนใดๆ ในขณะที่น้ำมันก็ราคาสูงขึ้น"นายกุญญพันธ์ กล่าวและว่า
      
       มูลเหตุที่เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่นำร่อง โครงการลดต้นทุนการกระจายสินค้าด้วยการลดค่าขนส่งเที่ยวเปล่า เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมค่อนข้างมาก เป็นศูนย์กลางการขนส่งของภาคอีสาน และสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทั้งผ่านเส้นทางหมายเลข 8 (แขวงคำม่วน)และหมายเลข 9 (แขวงสะหวันนะเขต)ออกไปยังเวียดนามเพื่อส่งไปยังหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออก
      
       โครงการนำร่องฯดังกล่าว ต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชน ในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงเข้ามาร่วมในแผนปฏิบัติการทดลอง เพื่อลองผิดลองถูกค้นหาต้นแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดขึ้นมาให้ได้ ต้นทุนการขนส่งรถเที่ยวเปล่าต้องลดลงหรือหายไปเลย โดยอาจจะมีการจับคู่หุ้นส่วนการขนส่งที่สามารถเอื้อประโยชน์กันได้
      
       เช่น จากเดิมบริษัท A ต้องขนสินค้าอุปโภคบริโภค จากกรุงเทพฯมายังขอนแก่นเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ขาไปตีรถบรรทุกเปล่าไป ก็ปรับแผนการจัดการใหม่ด้วยการไปว่าจ้างบริษัท B ที่ต้องวิ่งส่งสินค้าเกษตรเข้าไปส่งลูกค้าที่กรุงเทพฯเป็นประจำแต่ขากลับตีรถเปล่ากลับให้ขนสินค้าของบริษัท A กลับมา ส่วนภาระค่าใช้จ่ายทั้ง 2 บริษัทต้องเจรจาตกลงกันเอง
      
       นายกุญญพันธ์ กล่าวต่อว่าโครงการนำร่องลดต้นทุนการกระจายสินค้าดังกล่าว ไม่ได้ปล่อยให้เอกชนดำเนินการกันไปเอง ภาครัฐจะเข้ามาช่วยดูแลและให้การสนับสนุนทุกด้าน โดยจะมีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นศูนย์บริการกลาง(Service Center)ที่แต่ละผู้ประกอบการขนส่งเข้าร่วมโครงการใช้เป็นแหล่งค้นหาข้อมูล เพื่อจับคู่หาหุ้นส่วนธุรกิจกัน ขณะเดียวกันก็มีคณะทำงานที่ปรึกษา ทั้ง ผู้ว่าฯ ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ขนส่งจังหวัด และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยกำกับดูแล
      
       หลังจากได้ต้นแบบการขนส่งที่สามารถลดต้นทุนได้จริง จากโครงการนำร่องที่ขอนแก่นแล้ว ก็จะนำไปขยายผลเป็นแม่แบบให้ผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่จังหวัดอื่นๆได้นำไปใช้ เชื่อว่าระยะยาว เมื่อการขนส่งของไทยมีต้นทุนต่ำ จะสามารถแข่งขันการค้ากับต่างประเทศได้ คาดว่าในราวสิ้นเดือนกันยายน 2550 โครงการนำร่องลดต้นทุนกระจายสินค้าดังกล่าวจะได้ข้อสรุปต้นแบบการขนส่งที่ดีที่สุด
      
       นายกุญญพันธ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อรองรับกับการขยายตัวการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตก( East west Economic Corridor) น่าจะมีการประสานความร่วมมือการเชื่อมการขนส่งระหว่าง 3 ศูนย์การขนส่ง คือ ขอนแก่น-นครสวรรค์และกรุงเทพฯ โดยนำต้นแบบการลดต้นทุนการขนส่งรถเที่ยวเปล่าไปใช้ โดยขอนแก่นเป็นศูนย์กระจายสินค้าของภาคอีสาน นครสวรรค์เป็นฐานของภาคเหนือ ขณะที่กรุงเทพฯเป็นทั้งต้นทางและปลายทาง หรือแหล่งพักสินค้าสำคัญของการขนส่งระหว่างฐานทั้ง 3
      
       ด้านนายธนิต โสรัตน์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า การวิ่งรถเที่ยวเปล่าถือเป็นต้นทุนที่สูงมากและแบกรับกันมานาน โครงการนำร่องฯครั้งนี้จะบรรลุผลได้ต้นแบบการขนส่งที่ดีที่สุดหรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชน ต้องยอมรับว่าการกระจายสินค้าของไทยในปัจจุบันร้อยละ 88.6 ใช้ประเภทการขนส่งทางถนน ทำให้ต้นทุนลอจิสติกส์ของไทยสูงมาก โดยมากกว่าร้อยละ 41 เป็นต้นทุนจากการขนส่ง
      
       "การกระจายการขนส่งสินค้าทางรถเป็นที่นิยมใช้และถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อเทียบกับการขนส่งด้านอื่น และต้นทุนการขนส่งรถบรรทุกก็เป็นปัญหา เพราะรถขนส่งกว่าร้อยละ 70 เป็นการขนส่งเที่ยวเปล่าโดยไม่มีสินค้าที่จะนำมาซึ่งรายได้"นายธนิตกล่าวและเสริมอีกว่า
      
       สำหรับกรอบการทำงานโครงการนำร่องลดต้นทุนกระจายสินค้าทางถนน จ.ขอนแก่น เบื้องต้นต้องจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัด โดยอาจจะใช้สำนักงานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือพาณิชย์จังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานก็ได้ ผู้ประกอบการขนส่งที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะต้องมีการตกลงในหลักการใหญ่ๆให้ชัดเจน เช่นวิธีการ Trade Off พื้นที่รถหรือเที่ยวไป-กลับ ซึ่งไม่มีสินค้าหรือมีสินค้าไม่เต็มพื้นที่ และ ระบบในการ TIS หรือ Transport Information System ในระหว่างเครือข่ายการขนส่ง


Post date : 2013-02-05 09:29:04
ข้อมูลอ้างอิง : ผู้จัดการรายวัน
Keyword,Tags : จ้างดี .com,jangd .com,รถรับจ้าง,รถรับจ้างขนของ,
PostBy : JangD.com
แสดงความคิดเห็น 0 / อ่าน 3102

Comment
ชื่อ หรือ e-mail


ความคิดเห็นข่าวงานขนส่ง
เกรย์มาร์เก็ตยิ้มรับเยนอ่อน
ทุนรุมทึ้งแนว ไฮสปีดเทรน
ยอดประกอบการยานยนต์ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2555
จี้โละพรบ.เดินอากาศ เอื้อต่างชาติลงทุน รับเออีซี
โครงการทวาย ผลดีและผลเสียต่อระบบโลจิสติกส์ไทย
แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมโลกปี 2013
ลุยเวนคืนโกลเด้นเกตไทย
ค่าส่งแแห่นำเข้าสินค้าแทนผลิต
ตั้ง ไทยสมายล์แอร์เวย์ส โกย2 หมื่นล้าน
รถเที่ยวเปล่า ตัวปัญหาทำต้นทุนลอจิสติกส์ไทยสูง23.5% ของ GDP
ศึกชิงจ้าว คูเรียร์ เปิดฉากรุก มากกว่า ส่งด่วนทางอากาศ
DHLปักธงชิงธุรกิจในเขตฟรีโซน
อุดม ผุดแผนตั้งแอร์คาร์โก
DHLปั้นศูนย์กระจายสินค้า สุวรรณภูมิ
นายกระบุการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมช่วยลดค่าขนส่ง และกระจายความเจริญสู่ทุกภูมิภาค
รมว.คมนาคม ระบุรถไฟความเร็วสูงช่วยกระจายสินค้า สร้างงานกว่า 500,000 ตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุ ภายในปีนี้จะเริ่มเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง 4 เส้นทาง
เปิดประตูอาเซียน แก้กฎหมายการบิน รองรับ AEC
คมนาคมเร่งแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ –ปริมณฑลให้เกิดรูปธรรมอย่างชัดเจน
จ้างดี .com,jangd .com,ขนส่ง บริษัท,รถยนต์6ล้อ,ร ถ,รถ4ล้อ,รับขนส่ง,รถรับจ้าง,ขนส่งรถยนต์,มี รถ ตู้,จองทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก,ทะเบียนรถ ขนส่ง,ขนส่ง ทะเบียนรถ,หา รถ ส่ง สินค้า,รถขนส่งสินค้า,บริษัท บริการ ส่ง ของ,บริการขนส่งสินค้า,ตู้ทึบ,กรมขนส่งทางบก ทะเบียนรถ
GPS จีพีเอสติดตามเรือ
GPS จีพีเอสติดตามสินทรัพย์
เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส ( GPS Receiver) ทำหน้าที่อย่างไร
จีพีเอส (GPS Technology)
GPS จีพีเอสติดตามพัสดุ
Positioning ร่มที่มี GPS
Program GPS Tracking System มีกี่ชนิด
ThaiGPS คืออะไร
Tracking GPS
การแก้ไขปัญหาสัญญาณของ GPS
การใช้งาน GPS Tracker แบบประหยัดเพื่อการติดตามรถ/คนหรือสิ่งของโดยใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือ
การทำงานของระบบติดตามรถ (GPS Tracking) แบบ online
การนำ GPS มาประยุกต์งานเชิงสร้างสรรค์
การประยุกต์ RFID ร่วมกับ GPS
การเลือกซื้อ GPS ติดรถ ให้เหมาะกับการใช้งาน
การประยุกต์ใช้ GPS กับธุรกิจด้านความปลอดภัย
ขวดยาจีพีเอสที่จะมีขายในร้านขายยา New York City
ข้อดีข้อเสียของ GPS Tracking
ความแม่นยำ ของ ระบบ GPS ติดตามรถยนต์
คำถามที่พบบ่อย
น้องMiKi สุดน่ารัก เซ็กซี่ ขาว
ทิพยประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 plus
แพม ปานพิมพ์ สวยเซ็กซี่
@@@ อยากควงสาวมัธยมจัง >>> เซ็กซี่เกินวัย
Sexy อั้ม พัชราภา กับ Inside
ประกันภัยรถ Honda Civic
สาวทางบ้าน <&% โคตร X เลย
อยากรวย อยากมีรายได้เสริม อยากส่งเงินพ่อแม่
ก้อย รัชวิน +!+ ถึงตัวเล็กแต่ใจใหญ่ @! บะลึ่มฮึ่ม !@
หนูๆ ลืมรูดซิบ
SEXY AKI HOSHINO ...! ใหญ่ เช่นเดิม ...!
น้องไนท์ สาวไฮโซ
นก-อุษณีย์ สวย คม sexyบาดใจ
ดรีม ธัญชนก ซ้ายกลาง
พอลล่า สดชื่น สดใส

ติดต่อเรา
Copyright@2013 http://jangd.com/