จ้างดี .com,jangd .com,ขนส่ง บริษัท,รถยนต์6ล้อ,ร ถ,รถ4ล้อ,รับขนส่ง,รถรับจ้าง,ขนส่งรถยนต์,มี รถ ตู้,จองทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก,ทะเบียนรถ ขนส่ง,ขนส่ง ทะเบียนรถ,หา รถ ส่ง สินค้า,รถขนส่งสินค้า,บริษัท บริการ ส่ง ของ,บริการขนส่งสินค้า,ตู้ทึบ,กรมขนส่งทางบก ทะเบียนรถ

จ้างดี .com,jangd .com,ขนส่ง บริษัท,รถยนต์6ล้อ,ร ถ,รถ4ล้อ,รับขนส่ง,รถรับจ้าง,ขนส่งรถยนต์,มี รถ ตู้,จองทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก,ทะเบียนรถ ขนส่ง,ขนส่ง ทะเบียนรถ,หา รถ ส่ง สินค้า,รถขนส่งสินค้า,บริษัท บริการ ส่ง ของ,บริการขนส่งสินค้า,ตู้ทึบ,กรมขนส่งทางบก ทะเบียนรถ
Custom Search
จ้างดี *** ยอดประกอบการยานยนต์ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2555

ยอดประกอบการยานยนต์ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2555

ไทยผลิตรถยนต์ได้ 2,453,717 คันอยู่ในอันดับ 10 ของโลก ส่งออกรถยนต์ได้ 1,026,671 คัน อยู่ในอันดับ 7 ของโลก

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนธันวาคม 2555 ดังต่อไปนี้

 

การผลิต

 

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนธันวาคม 2555 มีทั้งสิ้น 221,353 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 122.63 เนื่องจากปลายปีที่แล้วเกิดอุทกภัย แต่ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2555 ร้อยละ 13.73 เนื่องจากเดือนธันวาคมมีวันทำงานน้อย

 

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,453,717 คัน สูงสุดรอบ 51 ปี ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับ 10 ของโลกแล้ว และผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2554  ร้อยละ 68.32

รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2555 ผลิตได้ 97,713 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 187.09

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 มีจำนวน 957,623 คัน เท่ากับร้อยละ 39.03 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 78

 

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนธันวาคม 2555 ผลิตได้ 57 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 46.15 รวมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ผลิตได้ 582 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 26.52

รถยนต์บรรทุก เดือนธันวาคม 2555 ผลิตได้ทั้งหมด 123,583 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554  ร้อยละ 89.11 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,495,512 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 62.67

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2555 ผลิตได้ทั้งหมด 119,319 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 88.89 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,452,252 คัน เท่ากับร้อยละ 59.19 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 61.50 โดยแบ่งเป็น

    รถกระบะบรรทุก 495,138 คัน                 เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 47.58
    รถกระบะดับเบิลแค็บ 796,503 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 69.47
    รถกระบะ PPV 160,611 คัน                    เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 71.40

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนธันวาคม 2555 ผลิตได้ 4,264 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 95.51 รวมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ผลิตได้ 43,260 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 114.71

 

ผลิตเพื่อส่งออก  

เดือนธันวาคม 2555 ผลิตได้ 80,314 คัน เท่ากับร้อยละ 36.28 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 80.74 ส่วนเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 1,021,665 คัน เท่ากับร้อยละ 41.64 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 39.20

 

รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2555 ผลิตเพื่อการส่งออก 24,470 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554    ร้อยละ 134.63 ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 จำนวน 268,394 คัน เท่ากับ ร้อยละ 28.03 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 42.76

 

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2555 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 55,844 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 64.21 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 753,271 คัน เท่ากับร้อยละ 51.87 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 37.98 โดยแบ่งเป็น

    รถกระบะบรรทุก 126,180 คัน                 เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 27.74
    รถกระบะดับเบิลแค็บ 547,753 คัน  เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 40.62
        รถกระบะ PPV 79,338 คัน           เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 37.65

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ  

เดือนธันวาคม 2555 ผลิตได้ 141,039 คัน เท่ากับร้อยละ 63.72 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 156.48 และเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ผลิตได้ 1,432,052 คัน เท่ากับร้อยละ 58.36 ของยอดการผลิตทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 97.84

 

รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2555 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 73,243 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 210.26 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ผลิตได้ 689,229 คัน เท่ากับร้อยละ 71.97 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 96.93 จากยอดขายรถยนต์นั่งในประเทศที่เติบโตขึ้นร้อยละ 86.60

 

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2555 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 63,475 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 117.66 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ผลิตได้ทั้งสิ้น  698,981 คัน เท่ากับร้อยละ 48.13 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 97.87 จากยอดขายรถกระบะที่เติบโตขึ้นร้อยละ 82.20 ซึ่งแบ่งเป็น

 

    รถกระบะบรรทุก 368,958 คัน                เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 55.86
    รถกระบะดับเบิลแค็บ 248,750 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ร้อยละ 209.13
    รถกระบะ PPV 81,273 คัน                     เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 125.33

รถจักรยานยนต์


เดือนธันวาคม 2555 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 242,894 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 5.03 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 183,384 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 21.30 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 59,510 คัน ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 43.10

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,149,105 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 6.57 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 2,606,161 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 27.56 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 542,944 คัน ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 40.46

 

ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนธันวาคม 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 144,676 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 165.10 เนื่องจากปลายปีที่แล้วเกิดอุทกภัย แต่ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2555   ร้อยละ 2.41

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 152,894 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 24.94 แต่ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2555 ร้อยละ 7.77

ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 รถยนต์มียอดขาย 1,436,335 คัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 80.90 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 2,130,067 คัน สูงสุดเช่นเดียวกับยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 6.11

 

การส่งออก


รถยนต์สำเร็จรูป  

เดือนธันวาคม 2555 ส่งออกได้ 86,297 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 146.24 เนื่องจากปลายปีที่แล้วเกิดอุทกภัย แต่ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2555 ร้อยละ 13.90  เนื่องจากเดือนธันวาคมมีวันทำงานน้อย โดยมีมูลค่าการส่งออก 40,767.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 139.12

 

    เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,772.52 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 23.25
    ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 14,307.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554    ร้อยละ 21.78
    อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,643.31 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 1.02

 

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนธันวาคม 2555 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 58,490.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 78.50

 

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 1,026,671 คัน สูงสุดในรอบ 25 ปี นับตั้งแต่มีการส่งออกรถยนต์ในปี พ.ศ.2531 เป็นต้นมา ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกรถยนต์อันดับ 7 ของโลก และส่งออกรถยนต์ได้สูงกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 39.56 มีมูลค่าการส่งออก 490,134.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 42.74

    เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 26,991.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 1.21
    ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 172,573.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 22.77
    อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 20,116.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 22.37

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 709,816.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 34.67

 

รถจักรยานยนต์

เดือนธันวาคม 2555 มีจำนวนส่งออก 85,959 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 28.82 โดยมีมูลค่า 2,912.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 80.47

    ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 955 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 49.22
    อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 58.46 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 5.77

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนธันวาคม 2555 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 3,926.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2554 ร้อยละ 10.39

 

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 856,935 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 24.37 โดยมีมูลค่า 29,659.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 21.80

    ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 10,908.83 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 23.52
    อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 747.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 10.65

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 41,316.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 ร้อยละ 5.16

 

เดือนธันวาคม 2555 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป  เครื่องยนต์  ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 62,416.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 71.83

 

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2555 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 751,132.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 32.63


Post date : 2013-02-08 08:50:16
ข้อมูลอ้างอิง : logisticsdigest.com
Keyword,Tags : จ้างดี .com,jangd .com,รถรับจ้าง,รถรับจ้างขนของ,
PostBy : JangD.com
แสดงความคิดเห็น 0 / อ่าน 2632

Comment
ชื่อ หรือ e-mail


ความคิดเห็นข่าวงานขนส่ง
เกรย์มาร์เก็ตยิ้มรับเยนอ่อน
ทุนรุมทึ้งแนว ไฮสปีดเทรน
ยอดประกอบการยานยนต์ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2555
จี้โละพรบ.เดินอากาศ เอื้อต่างชาติลงทุน รับเออีซี
โครงการทวาย ผลดีและผลเสียต่อระบบโลจิสติกส์ไทย
แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมโลกปี 2013
ลุยเวนคืนโกลเด้นเกตไทย
ค่าส่งแแห่นำเข้าสินค้าแทนผลิต
ตั้ง ไทยสมายล์แอร์เวย์ส โกย2 หมื่นล้าน
รถเที่ยวเปล่า ตัวปัญหาทำต้นทุนลอจิสติกส์ไทยสูง23.5% ของ GDP
ศึกชิงจ้าว คูเรียร์ เปิดฉากรุก มากกว่า ส่งด่วนทางอากาศ
DHLปักธงชิงธุรกิจในเขตฟรีโซน
อุดม ผุดแผนตั้งแอร์คาร์โก
DHLปั้นศูนย์กระจายสินค้า สุวรรณภูมิ
นายกระบุการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมช่วยลดค่าขนส่ง และกระจายความเจริญสู่ทุกภูมิภาค
รมว.คมนาคม ระบุรถไฟความเร็วสูงช่วยกระจายสินค้า สร้างงานกว่า 500,000 ตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุ ภายในปีนี้จะเริ่มเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง 4 เส้นทาง
เปิดประตูอาเซียน แก้กฎหมายการบิน รองรับ AEC
คมนาคมเร่งแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ –ปริมณฑลให้เกิดรูปธรรมอย่างชัดเจน
จ้างดี .com,jangd .com,ขนส่ง บริษัท,รถยนต์6ล้อ,ร ถ,รถ4ล้อ,รับขนส่ง,รถรับจ้าง,ขนส่งรถยนต์,มี รถ ตู้,จองทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก,ทะเบียนรถ ขนส่ง,ขนส่ง ทะเบียนรถ,หา รถ ส่ง สินค้า,รถขนส่งสินค้า,บริษัท บริการ ส่ง ของ,บริการขนส่งสินค้า,ตู้ทึบ,กรมขนส่งทางบก ทะเบียนรถ
GPS จีพีเอสติดตามเรือ
GPS จีพีเอสติดตามสินทรัพย์
เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส ( GPS Receiver) ทำหน้าที่อย่างไร
จีพีเอส (GPS Technology)
GPS จีพีเอสติดตามพัสดุ
Positioning ร่มที่มี GPS
Program GPS Tracking System มีกี่ชนิด
ThaiGPS คืออะไร
Tracking GPS
การแก้ไขปัญหาสัญญาณของ GPS
การใช้งาน GPS Tracker แบบประหยัดเพื่อการติดตามรถ/คนหรือสิ่งของโดยใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือ
การทำงานของระบบติดตามรถ (GPS Tracking) แบบ online
การนำ GPS มาประยุกต์งานเชิงสร้างสรรค์
การประยุกต์ RFID ร่วมกับ GPS
การเลือกซื้อ GPS ติดรถ ให้เหมาะกับการใช้งาน
การประยุกต์ใช้ GPS กับธุรกิจด้านความปลอดภัย
ขวดยาจีพีเอสที่จะมีขายในร้านขายยา New York City
ข้อดีข้อเสียของ GPS Tracking
ความแม่นยำ ของ ระบบ GPS ติดตามรถยนต์
คำถามที่พบบ่อย
สาวสวยจากทางบ้าน ^ ^ น่ารักซะขนาดนี้ ^ ^ อยากมีไว้ที่บ้านสักคน
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 รถกระบะ ISUZU D-MAX
Miss สิงคโปร์ น่าประหลาดใจสุดเซ็กซี่
ทำแล้วรวย ทำเลย อย่าลังเลใจ
Yuko_Ogura_น่ารักเซ๋กซี่ตามเคย
สบู่บียอนเซ่ ไวท์ ดีท็อก โซป
พอลล่า สดชื่น สดใส
พิงกี้ %!!! ความเซ็กซี่ของดารา !!!@
+++ นาตาลี เดวิส เซ็กซี่ทุกสัดส่วน +++
สาวโรงงาน ก็มีรายได้เสริมได้ และรวยได้เช่นกัน
น้องหัดชกมวยไทย
แตงโม น่ากิน
สาวๆ HI5..น่ารัก เด็ดๆ เอ็กซ์ๆ.
+@+ ขาว -\- อวบ @^@ ซี้ด &!& น่าลิ้มลอง <()> Yumi-Sugimoto
สาวเกาหลี สวยดี

ติดต่อเรา
Copyright@2013 http://jangd.com/