จ้างดี .com,jangd .com,ขนส่ง บริษัท,รถยนต์6ล้อ,ร ถ,รถ4ล้อ,รับขนส่ง,รถรับจ้าง,ขนส่งรถยนต์,มี รถ ตู้,จองทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก,ทะเบียนรถ ขนส่ง,ขนส่ง ทะเบียนรถ,หา รถ ส่ง สินค้า,รถขนส่งสินค้า,บริษัท บริการ ส่ง ของ,บริการขนส่งสินค้า,ตู้ทึบ,กรมขนส่งทางบก ทะเบียนรถ

จ้างดี .com,jangd .com,ขนส่ง บริษัท,รถยนต์6ล้อ,ร ถ,รถ4ล้อ,รับขนส่ง,รถรับจ้าง,ขนส่งรถยนต์,มี รถ ตู้,จองทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก,ทะเบียนรถ ขนส่ง,ขนส่ง ทะเบียนรถ,หา รถ ส่ง สินค้า,รถขนส่งสินค้า,บริษัท บริการ ส่ง ของ,บริการขนส่งสินค้า,ตู้ทึบ,กรมขนส่งทางบก ทะเบียนรถ
Custom Search
จ้างดี *** การประยุกต์ RFID ร่วมกับ GPS

การประยุกต์ RFID ร่วมกับ GPS

     การนำ RFID ไปใช้งานร่วมกันกับระบบ GPS เป็นตัวอย่างจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่รายหนึ่ง ที่ได้ใช้ เทคโนโลยี RFID ร่วมกับเทคโนโลยี GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการติดตามผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้า ในปี 2002 ได้มีการออกกฎเพื่อความปลอดภัย ในสุขภาพและการเตรียมพร้อมรับมือกับการก่อการร้ายโดยอาวุธเคมี โดยระบุว่าบริษัทที่ผลิต และ กระจายผลิตภัณฑ์อาหารนั้นต้องระบุแหล่งผลิต และข้อมูลการผลิตของสินค้าด้วย เพื่อความปลอดภัยของอาหาร

 

      บริษัทอาหาร Dole ซึ่งเป็นผู้ผลิตผักและผลไม้รายใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 200 รายการ และส่งสินค้าไปยัง 90 ประเทศทั่วโลก โดยมีบริษัทลูกคือ Dole Fresh Vegetables ซึ่งกำลังแก้ไขปัญหาในการหาวิธีการ หรือระบบติดตามผลิตภัณฑ์อาหารของตนอย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเรียกคืนสินค้ากลับเนื่องจากมีปัญหาการปนเปื้อน เพื่อ แก้ไขปัญหานี้ บริษัทได้ใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อติดตามสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังปลายทาง

 

             ใน ขณะที่บริษัทอื่นใช้ RFID เพื่อการตรวจตราสินค้าเพียงแค่เพื่อให้รู้ว่าสินค้ายังอยู่หรือไม่ แต่บริษัท Dole มีจุดประสงค์อื่นคือ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า โดยโครงการนี้ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดที่ว่าบริษัทฯ ต้องการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้  เมื่อ กฎว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้ายด้วยอาวุธเคมีฯ ถูกใช้ในปี 2002 นั้นทำให้การติดตามสินค้าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากขึ้น ในช่วงปี 2004 บริษัทฯ ได้ตั้งทีมเพื่อเริ่มศึกษาหาวิธีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามสินค้าให้ดี ขึ้นในทางปฏิบัติ โดยหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่า "ระบบการติดตาม สินค้าไม่ใช่แนวคิดใหม่สำหรับเรา เรามีระบบการติดตามวัตถุดิบมานานแล้ว แต่เราเริ่มคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะเพิ่มความสามารถของระบบดังกล่าวและเก็บ ข้อมูลให้ได้รายละเอียดมากขึ้น" เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดร่วมกับการจดบันทึกด้วยมือ และการประทับตราบนหีบห่อของสินค้า ซึ่งทำให้บริษัทฯสามารถติดตามสินค้าได้โดยรู้ข้อมูลของวันที่การผลิต โรงงานที่ผลิต และประเภทของสินค้า แต่ตอนนี้ทีมวิจัยกำลังหาทางที่จะเก็บข้อมูลรายละเอียดของสินค้าให้ได้มาก ขึ้นเช่น ที่อยู่ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นของแหล่งผลิตซึ่งจะช่วยให้รู้ถึงสภาพแวดล้อมใน ขณะที่สินค้าถูกผลิตหรือเจริญเติบโตและเก็บเกี่ยว ข้อมูลที่ละเอียดขึ้นนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาได้ในกรณีที่ลูกค้าพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้า และเพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาได้โดยเร็ว เมื่อบริษัทฯ ได้ตัดสินในที่จะใช้เทคโนโลยี RFID แล้วจำเป็นต้องพิจารณาต่อว่าส่วนไหนของธุรกิจของบริษัทที่มีแนวโน้มว่าจะได้ รับผลประโยชน์สูงสุดหรือทำกำไรได้สูงสุดจากการใช้ RFID ทีมวิจัยได้แบ่งระยะเวลาของระบบออกเป็น 4 ระยะคือ

 
    1. การติดตามวัตถุดิบจากจุดที่ทำการเก็บเกี่ยวไปจนถึงห้องเย็น
    2.
การติดตามวัตถุดิบจากห้องเก็บวัตถุดิบไปยังโรงงานผลิต
    3.
การติดตามวัตถุดิบจากทางเข้าโรงงานไปจนถึงสายการผลิต
    4.
การติดตามสถานะของการเคลื่อนที่ของวัตถุดิบในขณะที่อยู่ในกระบวนการผลิต การบรรจุหีบห่อ ไปจนถึงการส่งไปยังโกดังเก็บสินค้าเพื่อรอการส่งต่อไป

     
ระบบต้นแบบถูกทดสอบ การทำงานประมาณหกเดือนก่อนจะใช้งานจริง เมื่อระบบการติดตามสำหรับระยะแรกพร้อมใช้งาน Dole จำเป็นต้องอบรมพนักงานสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ทำงานเก็บเกี่ยวผลผลิตและส่งมายังห้องเย็น และกลุ่มที่ปฏิบัติงานในห้องเย็นซึ่งคอยรับผลผลิตและส่งต่อไปยังสายการผลิต

      ในส่วนการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นจะใช้ตัวอ่านรุ่นที่รองรับระบบ GPS เพื่อบันทึกพิกัดที่ได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วย โดยจะบันทึกข้อมูลพิกัดนี้, ประเภทผลผลิต, วันที่และเวลา และผู้เก็บเกี่ยวลงใน Tags โดย Tags จะถูกติดเข้ากับลังของผลผลิต ทำให้สามารถตรวจสอบเวลาที่ใช้ไปตั้งแต่เริ่มการเก็บเกี่ยวจนถึงการนำผลผลิต เข้าสู่ห้องเย็น โดยก่อนหน้าที่จะใช้ระบบนี้ บริษัทฯ รู้เพียงแค่ว่าผลผลิตถูกเก็บเกี่ยวจากแปลงไหนซึ่งก็เป็นแค่พื้นที่กว้างๆ ประมาณ 15 ถึง 25 เอเคอร์ แต่ด้วยการนำระบบ GPS เข้ามาใช้ด้วย ทำให้สามารถระบุได้แคบลงไปอีกโดยมีรัศมีประมาณ 100 ฟุต


ที่มา : www.RFIDJournal.comPost date: 2015-02-15 23:30:00
ข้อมูลอ้างอิง :
Keyword,Tags : gps,tracker,gps tracker,gprs,
PostBy :
แสดงความคิดเห็น 0 / อ่าน 1655

Comment
ชื่อ หรือ e-mail


ความคิดเห็นรับรถร่วม สุวรรณภูมิ 6ล้อตู้ งานประจำ รายได้ 100,000 - 140,000 ต่อเดือน
รับรถร่วม สุวรรณภูมิ 4ล้อตู้ งานประจำ รายได้ 40,000 - 60,000 ต่อเดือน
รับรถร่วม เช่ารถวิ่งรายเดือน
รับรถร่วม 10ล้อเปลื่อย รถหัวลาก ลากตู้คอนเทนเนอร์ บางนา ลาดกระบัง
รับรถร่วม คลองเตย เป็นงานเครดิต รถ4ล้อใหญ่ โนปิค
รับรถร่วม รถเฮี๊ยบ รถเครน วิ่งประจำ รายเดือน
รับรถร่วม นครปฐม 4ล้อตู้ 6ล้อตู้ 10ล้อตู้ เป็นงานเครดิต งานประจำ
รับสมัครงาน ขับรถ6ล้อ ส่งของ สุวรรณภูมิ รายได้ 20,000-40,000 บาทต่อเดือน
งานรับ รถร่วมขนส่ง งานป้อนรถ ต้องการรถ 10 ห้องเย็น
งานรับ รถร่วมขนส่ง รับสมัครรถร่วมวิ่งงานประจำ กระบะหัวเดียวคอกสูง เสริมแหนบ
งานรับ รถร่วมขนส่ง รับสมัครรถกระบะหลังคาสูง 2 เมตรขึ้นไป
งานรับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถ 4ล้อ จัมโบ้
งานรับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถร่วมวิ่งงาน 4 ล้อตู้ทึบ สูง 1.80
งานรับ รถร่วมขนส่ง งานป้อนรถกระบะ 4 ล้อ
งานรับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถกระบะ4ล้อเล็กหลังคาตู้ทึบ 2เมตร 1คัน ด่วน
งานรับ รถร่วมขนส่ง รับสมัครรถกระบะ 4 ล้อตู้ทึบจำนวน 3 คัน(งานประจำมีสัญญา)
งานรับ รถร่วมขนส่ง รับสมัคร รถร่วม ประจำศูนย์พุทธมลฑล สาย 7
งานรับ รถร่วมขนส่ง งานรับรถร่วม กระบะตู้ทึบตอนเดียว 2.1 เมตร
งานรับ รถร่วมขนส่ง งานด่วนรายเที่ยว
งานรับ รถร่วมขนส่ง รับสมัครรถร่วม งานประจำ
งานรับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถกระบะตู้ทึบ ตอนเดียว
งานรับ รถร่วมขนส่ง ด่วนต้องการรถกระบะตู้ทึบ สูง 1.50 ขึ้นไป
งานรับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถกระบะตอนเดียว หลังคาสุง 2.1
งานรับ รถร่วมขนส่ง รับสมัครรถร่วมสนใจวิ่งกระเช้าแบรน งาน 2เดือน
งานรับ รถร่วมขนส่ง งานป้อนรถร่วมกระบะ..งานประจำ
งานรับ รถร่วมขนส่ง ทางบริษัทฯมีงานกระจายสินค้าอุปโภค บริโภค
งานรับ รถร่วมขนส่ง รับสมัคร รถร่วมวิ่งงานครับ รับรถจัมโบ้
งานรับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถร่วมส่งสินค้าในภาคอิสาน
รับ รถร่วมขนส่ง B.3.K Transport
รับ รถร่วมขนส่ง งานป้อนรถกระบะ จ้าง 10 คัน
รับ รถร่วมขนส่ง รับสมัครงานรถร่วมกระบะ
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถร่วมวิ่งขนส่งสินค้า
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการเพื่อนร่วมงาน ใหม่ครับ
รับ รถร่วมขนส่ง ด่วนนนน....รับสมัครรถร่วม 4 ล้อ จำนวน 50 คัน
รับ รถร่วมขนส่ง งานประจำสัญญายาว 5 ปี
รับ รถร่วมขนส่ง งานป้อนรถจาก เพจรถกระบะส่งของครับ
รับ รถร่วมขนส่ง รับกระบะตู้ทึบเพิ่ม
รับ รถร่วมขนส่ง งานประจำ ต้องการรถกระบะวิ่งร่วม
รับ รถร่วมขนส่ง งานป้อนรถกระบะ 4ล้อ 2 คันและ6ล้อคับ งานประจำ
รับ รถร่วมขนส่ง รับกระบะตู้ตอนเดียวแก๊สวิ่งส่งสินค้าด่วน
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถปิกอัพ ที่มีประสบการณ์วิ่งส่งไข่ไก่ ด่วน
รับ รถร่วมขนส่ง งานประจำป้อนรถกระบะ..รับจำนวนจำกัด
รับ รถร่วมขนส่ง รับรถร่วมกระบะตู้ทึบ งานประจำ จ่ายเงินวันต่อวัน
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถร่วมจำนวนมาก
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถกะบะตู้ทึบวิ่งประจำ
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถร่วม...ด่วน 6ล้อตู้แห้ง จำนวน 10 คัน
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการหาทีมงานรับจ้างลงสินค้าเกลือป่นเป็นกระสอบ
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถกระบะทาทาตู้ทึบสูง2.10เมตรรับน้ำหนักได้3ตัน
รับ รถร่วมขนส่ง งานป้อนรถกะบะ
รับ รถร่วมขนส่ง งานป้อนรถประจำ สำหรับกระบะครับ
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการหารถกระบะตอนเดียวมีหลังคาพร้อมคนยก
รับ รถร่วมขนส่ง รับสมัครรถร่วม Spec.กระบะ TATA หรือ รถจัมโบ้ คอก
รับ รถร่วมขนส่ง รับรถร่วมส่งสินค้าเป็นเครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักงาน
รับ รถร่วมขนส่ง เพื่อนๆท่านใดมีรถกระบะแค็ปติดตั้งหลังคาเรียบร้อย
รับ รถร่วมขนส่ง รับสมัครกระบะตอนเดียว ( ใส่คอกเสมอหัวเกง )
รับ รถร่วมขนส่ง รับสมัครรถร่วมเพื่อรับช่างติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
รับ รถร่วมขนส่ง รับสมัครรถร่วมกระบะตู้ทึบ หรือรถคอกก็ได้ ส่งน้ำดื่มปั๊มน้ำมัน
รับ รถร่วมขนส่ง ทำหน้าที่ให้เช่ารถกะบะพร้อมขับรถส่งสินค้าประเภทเครื่องปรุงรสอาหาร
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการบริษัทรับขนส่งสินค้า มีรถ 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรับรถกะบะร่วมขนส่งสินค้าใช้ไฟฟ้าSAMSUNG
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องรถกระบะตู้ทึบวิ่งร่วมส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าแถวเอกชัย-บางบอน
รับ รถร่วมขนส่ง รับรถกระบะตู้ทึบหรือคอกพื้นเรียบส่งสินค้า
รับ รถร่วมขนส่ง รับรถกระบะบรรทุกร่วมส่งสินค้าเป็นซอสพริก
รับ รถร่วมขนส่ง ต้องการรถร่วม MITSUBISHI
รับ รถร่วมขนส่ง งานประจำสัญญายาวป้อนรถกระบะร่วมขนส่ง
รับ รถร่วมขนส่ง งานรายเที่ยวป้อนรถกระ 4 ล้อ
รับ รถร่วมขนส่ง งานประจำป้อนรถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบ 10 บานครับ
ต้องการรถปิคอัพหลังคาสูง (ตู้ทึบ) สินค้าดินเผา
รับสมัครรถร่วมเริ่มต้น 5 คัน วิ่งงานซอส
งานป้อนรถกะบะตู้ทึบ 1.80 เมตรตอนเดียว
บริการรถร่วม และรับจ้างขนส่งทั่วไป บริการด้านขนส่ง
รถร่วมขนส่ง รับรถกระบะมีหลังคาทึบร่วมขนส่งเครื่องดื่มแป๊ปซี่โคล่า
เฟมัส โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
บริษัทขนส่งทางบก ในประเทศ
ยินดีให้บริการรถหัวลากตู้เย็นคอนเทนเนอร์ 40 ฟุต (Reefer)
มีหัวลากหางสั้น,หางยาว หรือ 10ล้อพื้นเรียบ สำหรับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ว่าง ไม่มีงานประจำ โทรหาเรา
เกรียงชัยออยล์ ขนส่ง จำกัด
บริษัท ไทเกอร์ โกลบอล โลจิสติคส์ จำกัด
เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท ทีบีเอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด
จ้างดี .com,jangd .com,ขนส่ง บริษัท,รถยนต์6ล้อ,ร ถ,รถ4ล้อ,รับขนส่ง,รถรับจ้าง,ขนส่งรถยนต์,มี รถ ตู้,จองทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก,ทะเบียนรถ ขนส่ง,ขนส่ง ทะเบียนรถ,หา รถ ส่ง สินค้า,รถขนส่งสินค้า,บริษัท บริการ ส่ง ของ,บริการขนส่งสินค้า,ตู้ทึบ,กรมขนส่งทางบก ทะเบียนรถ
GPS จีพีเอสติดตามเรือ
GPS จีพีเอสติดตามสินทรัพย์
เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส ( GPS Receiver) ทำหน้าที่อย่างไร
จีพีเอส (GPS Technology)
GPS จีพีเอสติดตามพัสดุ
Positioning ร่มที่มี GPS
Program GPS Tracking System มีกี่ชนิด
ThaiGPS คืออะไร
Tracking GPS
การแก้ไขปัญหาสัญญาณของ GPS
การใช้งาน GPS Tracker แบบประหยัดเพื่อการติดตามรถ/คนหรือสิ่งของโดยใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือ
การทำงานของระบบติดตามรถ (GPS Tracking) แบบ online
การนำ GPS มาประยุกต์งานเชิงสร้างสรรค์
การประยุกต์ RFID ร่วมกับ GPS
การเลือกซื้อ GPS ติดรถ ให้เหมาะกับการใช้งาน
การประยุกต์ใช้ GPS กับธุรกิจด้านความปลอดภัย
ขวดยาจีพีเอสที่จะมีขายในร้านขายยา New York City
ข้อดีข้อเสียของ GPS Tracking
ความแม่นยำ ของ ระบบ GPS ติดตามรถยนต์
คำถามที่พบบ่อย
GPS ในอุตสาหกรรมขนย้ายดิน
GPS และ GIS ต่างกันอย่างไร
GPS ติดตามรถยนต์กับธุรกิจรถขนส่งวัตถุอันตราย
GPS ต่างจาก GPRS
GPS คืออะไร
GPS กับ A-GPS คนละเรื่องเดียวกัน
GPS Tracking กับธุรกิจขนส่ง
GPS Tracking System
GPS Tracking Solutions มีประโยชน์ทางธุรกิจ
GPS Tracker สามารถนำไปใช้ ระบุตำแหน่ง ติดตามอะไรได้บ้าง
GPS & NAVSTAR Global Positioning System
GPS - GLOBAL POSITIONING SYSTEM
การใช้ระบบ GPS ในต่างประเทศกับของไทยต่างกันอย่างไร
Adtrax ได้รับรางวัล อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ยอดนิยม 3 ปี ซ้อน
Beidou System คู่แข่ง GPS ในจีน
AGPS คืออะไร
เทคโนโลยี GPS กับ ธุรกิจโลจิสติกส์
ประเภทของ GPS
ประโยชน์ของ GPS แบบ Tracking
ประโยชน์ของ GPS Tracking (GPS ติดตามรถ)
อ.ปูสดซีฟู้ต แยกประเวศ
ทำแล้วรวย ทำเลย อย่าลังเลใจ
พนักงานบริษัท ก็ทำอาชีพเสริม มีรายได้เสริม ก็รวยได้
หนี้เยอะๆ คนไม่มีเงิน คนจนๆ แต่เริ่มทำ แล้วรวยได้
สาวโรงงาน ก็มีรายได้เสริมได้ และรวยได้เช่นกัน
อยากมีรายได้เสริม อยากส่งเงินพ่อแม่ อยากมีเงินแสน เงินล้าน ทำเลย
เริ่มทำวันนี้ แล้วรวยตั้งแต่วันนี้ ทำไมไม่ทำหล่ะ???
อยากใช้หนี้ บัตรเครดิต เงินด่วน เงินกู้ ต่างๆ ทำเลย
เริ่มมาจากหนี้เยอะๆ คนไม่มีเงิน เริ่มทำ จนรวย
อยากรวย อยากมีรายได้เสริม อยากส่งเงินพ่อแม่
อยากรวย อยากมีรายได้เสริม อยากส่งเงินพ่อแม่
สบู่บียอนเซ่ ไวท์ ดีท็อก โซป
ทิพยประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 plus
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 รถกระบะ ISUZU D-MAX
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3+
ประกันภัยรถยนต์ Honda Jazz
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3
ประกันภัยรถ Honda Civic
ตะลุยดง ### นางฟ้าหมวย ### ไชน่าจอย 2009
อั้ม พัชรภา&หยาดทิพย์ ราชปาล
Yuko_Ogura_น่ารักเซ๋กซี่ตามเคย
กิ๊บซี่ สวยสะเด็ด เผ็ดสะเด่า ตัวเล็กแต่อึ๋ม
พอลล่า สดชื่น สดใส
แตงโม น่ากิน
อาหมวย สวยเซ็กซี่
น้องMiKi สุดน่ารัก เซ็กซี่ ขาว
น้องไนท์ สาวไฮโซ
อั้ม นมทะลัก .. .
+ & % ขาวๆ เซ็กซี่ๆ โดนใจจริงๆ @ - !
นก-อุษณีย์ สวย คม sexyบาดใจ
น้องหัดชกมวยไทย
Miss สิงคโปร์ น่าประหลาดใจสุดเซ็กซี่
สอน ทำ ขนมเค้ก
+++.Yumi-Sugimoto +++
SEXY AKI HOSHINO ...! ใหญ่ เช่นเดิม ...!
+++ นาตาลี เดวิส เซ็กซี่ทุกสัดส่วน +++
หยาดทิพย์ sport girlสุดsexy
สาวเกาหลี สวยดี
นักศึกษาโพสประชดแฟน
ฮีโร่พันธุ์ใหม่!!!
แพม ปานพิมพ์ สวยเซ็กซี่
สาวๆ HI5..น่ารัก เด็ดๆ เอ็กซ์ๆ.
โอ้ ...!!! + + + Big Big ทั้งนั้น
+ ! % สาวพริตตี้ Motor Show + $ #
สุดยอด... หมออ้อย ถ่ายหวิว เปลือยเกือบโป๊
ชุดชั้นในที่ใส่แล้ว อะไร อะไร ก็ดูอึ๋มขึ้น sexy
รูปที่ทำให้คุณยิ้มได้
รู้งี้เชียร์อังกฤษขาดใจ!!!!!!
หนูๆ ลืมรูดซิบ
Sexy อั้ม พัชราภา กับ Inside

ติดต่อเรา
Copyright@2013 http://jangd.com/